Home » Departments  »  Academic Departments

Academic Departments

အင်္ဂလိပ်စာဌာန(Engineering English Department)

မြန်မာစာဌာန(Myanmar Department)

သင်္ချာဌာန(Engineering Mathematics Department)

ရူပဗေဒ အင်ဂျင်နီယာဌာန(Engineering Physic Department)

ဓါတုဗေဒ အင်ဂျင်နီယာဌာန(Engineering Chemistry Department)